School Houses

HOUSES  (Session 2017-18) 

Sunflower House:       Mrs. Satya (In-charge).

 1. Harpreet Kaur
 2. Ajay Kumar
 3. Anita Rani
 4. Rekha
 5. Shekhar
 6. Aman
 7. Maneesh

Rose House:     Mrs. Babita (In-charge).

 1. Ravinder Kaur
 2. Daljeet Kaur
 3. Manjeet Kaur
 4. Dimple
 5. Anupam
 6. Parminder Kaur
 7. Kiranjot Kaur

Lotus House:             Mrs. Hemlata (In-charge).

 1. Mona
 2. Babita Bahuguna
 3. Sushma
 4. Jyoti
 5. Sulakhan Singh
 6. Sukesh
 7. Neetu.

Comments are closed.